اسیر انتظار

۰ بازدید

۱۸دقیقه سال تولید :۱۳۸۲ ساخت کشور: ایران

نا مشخص

یکی از اسرای عراقی در ایران، برای فرزندی که هیچ گاه او را ندیده نامه می نویسد و به او می گوید که قرار است آن ها را با اسرای ایرانی معاوضه کنند و آن ها به زودی همدیگر را در وطن ملاقات خواهند کرد. اما این دیدار درست در اوج امیدواری به زمانی نامعلوم موکول می شود.

کارگردان محمد احمدی

تهیه کنندگان محمد احمدی

دیدگاه کاربران