قانون

۰ بازدید

۸۹دقیقه سال تولید :۱۳۷۴ ساخت کشور: ایران

جنایی

«مفخم» که در کار قاچاق مواد مخدر، عتیقه و طلاست، می خواهد وارد ایران شود. پلیس می داند که او نام مستعار «عزت ضیایی» را برای خودش انتخاب کرده و برای دستگیری اش به فرودگاه نیرو می فرستد اما آن ها فرد دیگری را به اشتباه دستگیر می کنند.

مشابه
دیدگاه کاربران