بهانه

۰ بازدید

۱۰۳دقیقه سال تولید :۱۳۸۸ ساخت کشور: ایران

اجتماعی

«ساسان» جوانی شروری است که آسایش محل را به هم زده است و تمام اهل محل از او شکایت دارند. تنها ریش سفید محل «آقای ناصری» است که همیشه تلاش می کند ساسان را حمایت کند. ساسان عاشق مینا دختر ناصری است، و این عشق تنها چیزی است که می تواند ساسان را نجات دهد.

مشابه
دیدگاه کاربران