دختران انتظار

۰ بازدید

۹۹دقیقه سال تولید :۱۳۷۸ ساخت کشور: ایران

اجتماعی

«سعید»، برای پرداخت بدهی اش دنبال وام است که کارمند صندوق، به او پیشنهاد می دهد با زنی که او هم نیاز مالی دارد، صوری ازدواج کند تا بتوانند وام ازدواج بگیرند و «روشنک» را به او معرفی می کند. آن ها با هم ازدواج می کنند غافل از اینکه واگذاری وام ازدواج دانشجویی، مدتی است متوقف شده.

مشابه
دیدگاه کاربران