حماسه قهرمانان

۰ بازدید

۱۱۷دقیقه سال تولید :۱۳۷۶ ساخت کشور: ایران

جنگی

عراقی ها که از طریق آمریکا به اطلاعات سری ارتش ایران نفوذ کرده اند، حملات خود را شدیدتر کرده اند. تنها کسی که می تواند اشکال کار را بفهمد، مردی است به نام «جمعه جمال زهی» که دکترای ارتباطات از آمریکا دارد و قرار است به صورت نفوذی کار کند؛ مأموریتی که آبروی او را به خطر می اندازد.

مشابه
دیدگاه کاربران