صلیب طلایی

۰ بازدید

۹۶دقیقه سال تولید :۱۳۷۱ ساخت کشور:

جنگی مهیج

گروهی رزمنده، برای پیدا کردن «جعبه سیاه» مأمور می شوند اما در محاصره دشمن قرار می گیرند و با وجود انجام مأموریت، نمی توانند از محاصره خارج شوند. گروهی دیگر از رزمندگان برای نجات آن ها راهی می شوند اما مسیری صعب العبور در پیش دارند که جان عده ای از آن ها را به خطر می اندازد؛ به جز «داوید» که جوانی مسیحی است.

مشابه
دیدگاه کاربران