شیفته

۰ بازدید

۸۷دقیقه سال تولید :۱۳۷۹ ساخت کشور: ایران

معمایی

«طاهر» که زندگی خوبی در کنار همسرش دارد، در شب تولد دخترش، هدیه ای از طرف فردی ناشناس دریافت می کند. طاهر که به همسرش مشکوک است، بعد از این اتفاق، با دیدن هر نشانه ای بر شک خود می افزاید و زندگی را به کام همه تلخ می کند. اما رفتار همسر او انگار بر این شک صحه می گذارد.

مشابه
دیدگاه کاربران