۰ بازدید

۷۴دقیقه سال تولید :۱۳۹۱ ساخت کشور: ایران

اجتماعی

مکبث برای نشستن بر تخت شاهی،سپهسالار اسکاتلند، دانکن، پادشاه اسکاتلند را می‌کشد.ما سرانجام پس ده تا هفده سال پادشاهی از "سیوارد" سپهسالار انگلیسی، شکست خورده و به دست "ملکم" کشته می‌شود. زمان و مکان وقوع این اتفاقات نیز، قرن یازدهم میلادی در کشور اسکاتلند است. شکسپیر برای بیدار کردن مکبث پس از پانصد سال از خواب ابدی آن را به روی صحنه می برد و با دست بردن به شخصیت های تاریخی اثر خارق العاده ای را به وجود می آورد.

مشابه
دیدگاه کاربران