تنهاترین سردار - قسمت ۳

۰ بازدید

۷۸دقیقه سال تولید :۱۳۷۵ ساخت کشور: ایران

تاریخی

تنهاترین سردار به شش ماه آخر زندگی امام حسن مجتبی(ع) می‌پردازد که در نهایت با شهادت ایشان به پایان می‌رسد. داستان سریال از جایی آغاز می‌شود که همزمان با شهادت امام علی(ع)٬ یکی دیگر از خوارج هم قصد جان معاویه را می‌کند که در انجامش ناکام می‌ماند. حوادث پس از شهادت امام علی(ع) ، ماجرای صلح امام حسن(ع) با معاویه و همچنین شرایط جامعه اسلامی و شیعیان پس از شهادت ایشان از جمله مسائل مطرح شده در این مجموعه است.

مشابه
دیدگاه کاربران